Żeliwa stopowe

TWORZYWO: 

Żeliwa nisko-, średnio-, i wysokostopowe, żaroodporne oraz odporne na ścieranie.  Odlewy są wykonywane wg norm zakładowych lub wg zamówienia Klienta. 

MASA JEDNOSTKOWA ODLEWÓW:  Od 0,3 kg do 1500 kg.

PROCES: 

Odlewy wykonywane są wg dokumentacji technicznej Klienta jak również wg dostarczonego oprzyrządowania modelowego. Biuro Głównego Technologa przygotowuje pełną dokumentację technologiczną dotyczącą wykonania oprzyrządowania modelowego, technologii formy i rdzenia oraz obróbki cieplnej.
W procesie formowania stosujemy  oprzyrządowanie modelowe: drewniane z żywic chemoutwardzalnych, z żeliwa, ze stopu aluminium oraz innych tworzyw. Formy odlewnicze wykonywane są za pomocą formowania ręcznego i maszynowego. W zależności od materiału oraz konfiguracji odlewu stosujemy masy syntetyczne i chemoutwardzalne.
Dostarczone odlewy mogą być w stanie bez obróbki mechanicznej lub obrobione mechanicznie: wstępnie lub na gotowo. Obróbkę cieplną wykonujemy wg wymagań Klienta.
Dodatkowo specjalizujemy się w produkcji odlewów w jednej z najnowszych technologii: LOST FOAM - jest to technologia zgazowanych modeli, jedna z najnowocześniejszych metod uzyskiwania wysokiej jakości odlewów o skomplikowanych kształtach (seryjność minimum 200 szt./rok ).


ODBIORCY:

 • górnictwo,
 • hutnictwo,
 • energetyka,
 • cementownictwo,
 • przemysł surowców mineralnych i skalnych,
 • kolejnictwo,
 • przemysł stoczniowy,
 • przemysł elektromaszynowy,
 • producenci maszyn rolniczych,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł papierniczy,
 • producenci urządzeń dźwigowo-transportowych,
 • producenci urządzeń transportowo-budowlanych,
 • producenci samochodów ciężarowych.

 
JAKOŚĆ:  Zintegrowany System Zarządzania, który spełnia wymogi ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

Zapewniamy pełen zakres badań laboratoryjnych (składu chemicznego, wytrzymałościowe i udarnościowe oraz badania nieniszczące). Posiadamy stanowiska komputerowe do wspomagania projektowania technologii odlewniczej oparte na oprogramowaniu Solid Edge® firmy Unigraphics® oraz ProCAST firmy ESI Group.
 

 pobierz kontakt