Odlewy maszynowe

Odlewy maszynowe, które produkuje spółka to głównie odlewy dla przemysłu obrabiarkowego oraz kile i różnego rodzaju obciążniki, a także wlewnice dla przemysłu hutniczego. Odlewy wytwarzane są w furanowych sypkich masach samoutwardzalnych i z wysokojakościowego żeliwa, które charakteryzuje się jednolitą strukturą osnowy metalowej i powtarzalnymi właściwościami oraz dopuszczalnym poziomem naprężeń.

Produkowane odlewy z żeliwa szarego odpowiadają:

  • Normie polskiej PN-EN 1561:

gatunki: EN-GJL-100 do EN-GJL-350.

  • Normie amerykańskiej ASTM-A48:

class 20B, class 25B, class 35B, class 45B, class 55B.

Produkowane odlewy z żeliwa sferoidalnego wykonywane są według normy PN-EN 1563 z żeliwa gatunkach:

  • EN – GJS – 400 – 15,
  • EN – GJS – 450 – 10,
  • EN – GJS – 500 – 7,
  • EN – GJS – 600 – 3,
  • EN – GJS – 700 – 2.

Ciężar jednostkowy produkowanych tego typu odlewów zwykle mieści się w zakresie:
45 – 15000 kg.