Dane Rejestrowe


GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.

40-611 Katowice, ul. Fabryczna 15

www.gwarantgk.pl

NIP: 634-10-17-128
REGON: 272581813
KRS: 0000286236

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 3 000 000,00 zł


Statut Spółki


Statut do pobrania


Ogłoszenia wymagane prawemPierwsze wezwanie do złożenia akcji – 29.09.2020r.


Drugie wezwanie do złożenia akcji – 14.10.2020r.


Trzecie wezwanie do złożenia akcji – 29.10.2020r.


Czwarte wezwanie do złożenia akcji – 13.11.2020r.


Piąte wezwanie do złożenia akcji – 30.11.2020r.


Kontakt dla Akcjonariuszy


GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.

40-611 Katowice, ul. Fabryczna 15
(+48) 32 35 93 800
gwarant@gwarantgk.pl