GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. – Kontakt do Centrali Grupy

Kontakt do Centrali Grupy

GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.
40-611 Katowice, ul. Fabryczna 15
tel. +48 32 3593800-05
e-mail: gwarant@gwarantgk.pl
www.gwarantgk.pl

NIP: 634-10-17-128  REGON: 272581813  KRS: 0000286236 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000,00 zł   Wysokość kapitału wpłaconego: 3 000 000,00 zł