Spółka Jamar Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku nieruchomości oraz działalność handlową od 2007 roku. Od roku 2015 spółka Jamar wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Gwarant, która skupia 5 przedsiębiorstw działających w branży przemysłu ciężkiego: producentów m.in. konstrukcji stalowych, odlewów i odkuwek dla przemysłu górniczego oraz  części do motoryzacji.

Firma Jamar Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:


Działalność handlowa
•    sprzedaż arytykułów  BHP, ściernych, spawalniczych i skrawających
•    sprzedaż odlewów i odkuwek dla przemysłu górniczego

 Jamar to spółka specjalizująca się w handlu artykułami BHP, materiałami  ściernymi, materiałami spawalniczymi, narzędziami produkcyjnymi oraz złomem. Spółka posiada ugruntowane relacje z dużymi przedsiębiorstwami oraz bezpośredni dostęp do producentów sprzedawanych produktów.


Jamar Sp. Z o.o. prowadzi również działalność w zakresie handlu odlewami i odkuwkami dla przemysłu górniczego. Spółka rozwija ten segment działalności  od 2013 roku. Spółka dokonuje zakupu towarów bezpośrednio u producentów co pozwala zaoferować jej towary ostatecznym odbiorcom po konkurencyjnych cenach. Część towarów kierowana jest na eksport – głównie do Rosji i Czech.
Firma Jamar Sp. z o.o. systematycznie rozszerza profil swojej działalności koncentrując się na rozwoju handlu i zaopatrzenia zakładów przemysłu ciężkiego.

Działalność deweloperska
•    poszukiwanie terenów pod nowe inwestycje
•    obsługa nieruchomości na zlecenie
•    dzierżawa nieruchomości
•    roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
•    wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

W latach 2008-2011, poza działalnością handlową, Jamar zrealizował inwestycję deweloperską w Katowicach – „Dolina Nagietek”. W 2017 roku spółka Jamar zakończyła komercjalizację inwestycji.
W dalszej perspektywie czasu spółka zamierza rozpocząć przygotowania do realizacji inwestycji deweloperskiej na posiadanym gruncie w Katowicach-Zarzeczu.

Jamar Sp. z o.o. to zespół pracowników, który poprzez wieloletnie doświadczenie w handlu posiada trwałe relacje biznesowe z wieloma klientami.


„Jesteśmy tam gdzie nasz Klient”

Dalsze korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Podawanie przez użytkowników serwisu internetowego danych osobowych jest zawsze dobrowolne. GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. (“SPÓŁKA”) nie sprzedaje, nie wydzierżawia ani w żaden inny sposób nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie danych osobowych i kontaktowych użytkowników serwisu innym osobom lub przedsiębiorcom, ani organizacjom zewnętrznym, chyba, że obowiązek ujawnienia takich danych spoczywał będzie na SPÓŁCE na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników serwisu wykorzystane zostaną do celu dla jakiego zostały przekazane (np. subskrybowanie newslettera) oraz do wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. może udostępniać dane osobowe użytkowników serwisu podmiotom prawnym należącym do Grupy Kapitałowej GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. (“GRUPA”) lub na rzecz podmiotów świadczących usługi na rzecz GRUPY w celu polepszenia jakości obsługi Klienta, wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. Podmioty te będą chronić otrzymane dane zgodnie z polityką prywatności SPÓŁKI. Serwis internetowy firmy GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. zawiera łącza do stron internetowych innych firm. GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez inne firmy praktyki w zakresie prywatności. W celu polepszenia obsługi Klienta i podwyższenia jakości serwisu internetowego SPÓŁKA używa mechanizmu cookies. Gromadzone informacje są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Przeglądarki pozwalają na wyłączenie przez użytkownika mechanizmu cookies. Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Polityka plików "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 15. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Close