Spółka Jamar Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku nieruchomości oraz działalność handlową od 2007 roku. Od roku 2015 spółka Jamar wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Gwarant, która skupia 5 przedsiębiorstw działających w branży przemysłu ciężkiego: producentów m.in. konstrukcji stalowych, odlewów i odkuwek dla przemysłu górniczego oraz  części do motoryzacji.

Firma Jamar Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:


Działalność handlowa
•    sprzedaż arytykułów  BHP, ściernych, spawalniczych i skrawających
•    sprzedaż odlewów i odkuwek dla przemysłu górniczego

 Jamar to spółka specjalizująca się w handlu artykułami BHP, materiałami  ściernymi, materiałami spawalniczymi, narzędziami produkcyjnymi oraz złomem. Spółka posiada ugruntowane relacje z dużymi przedsiębiorstwami oraz bezpośredni dostęp do producentów sprzedawanych produktów.


Jamar Sp. Z o.o. prowadzi również działalność w zakresie handlu odlewami i odkuwkami dla przemysłu górniczego. Spółka rozwija ten segment działalności  od 2013 roku. Spółka dokonuje zakupu towarów bezpośrednio u producentów co pozwala zaoferować jej towary ostatecznym odbiorcom po konkurencyjnych cenach. Część towarów kierowana jest na eksport – głównie do Rosji i Czech.
Firma Jamar Sp. z o.o. systematycznie rozszerza profil swojej działalności koncentrując się na rozwoju handlu i zaopatrzenia zakładów przemysłu ciężkiego.

Działalność deweloperska
•    poszukiwanie terenów pod nowe inwestycje
•    obsługa nieruchomości na zlecenie
•    dzierżawa nieruchomości
•    roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
•    wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

W latach 2008-2011, poza działalnością handlową, Jamar zrealizował inwestycję deweloperską w Katowicach – „Dolina Nagietek”. W 2017 roku spółka Jamar zakończyła komercjalizację inwestycji.
W dalszej perspektywie czasu spółka zamierza rozpocząć przygotowania do realizacji inwestycji deweloperskiej na posiadanym gruncie w Katowicach-Zarzeczu.

Jamar Sp. z o.o. to zespół pracowników, który poprzez wieloletnie doświadczenie w handlu posiada trwałe relacje biznesowe z wieloma klientami.


„Jesteśmy tam gdzie nasz Klient”