Jamar – Sprzedaż

Jamar Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie handlu odlewami  dla przemysłu górniczego. Elementy odlewane do maszyn górniczych wykonywane są zgodnie z dokumentacją zamawiającego wg jego indywidualnych potrzeb, w postaci surowej lub obrobionej mechanicznie.

Dzięki bezpośredniej współpracy z producentami spółka oferuje odlewy po konkurencyjnych cenach:

ODLEWY

1. Elementy przenośników ścianowych i podścianowych
•    Zgrzebła (wraz z obejmami)

  • Drabinki
  • Gniazda
  • Profile zawałowe i ociosowe