Cylpepsy

Cylpesy – mielniki są to odlewy zwykle o kulistym kształcie służące jako materiał mielący w procesie technologicznym przeróbki rud metali np. rud miedzi, rud cynku i ołowiu itp. w zakładach wzbogacania i przerobu rudy, oraz kamienia wapiennego w cementowniach.
Cylpepsy to odlewy utwardzone, wykonywane w sposób ciągły w kokilach.

CHOFUM obecnie produkuje tego typu odlewy na potrzeby kombinatu KGHM „Polska Miedź” w Lubinie.
Produkcja tego asortymentu rozpoczęła się w spółce w roku 2003. Wówczas podjęto się produkcji mielników o następujących parametrach:

  • średnica 27 +,- 1,4,
  • wysokość 27 +4, – 8,
  • twardość minimum 42 HRC.

Obecnie produkowane w spółce mielniki odpowiadają następującym parametrom technicznym:

  • średnica 35 +,- 1,4,
  • wysokość 35 +5, – 10,
  • twardość minimum 42 HRC.