GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.- podmiot dominujący grupy będącej producentem:

  • odlewów maszynowych,
  • obudów tubingowych,
  • cylindrów i walców papierniczych,
  • mielników,