Główne założenia strategii Grupy Kapitałowej

Strategia Grupy Kapitałowej Gwarant zakłada rentowny rozwój w obsługiwanych branżach przemysłu, wykorzystanie efektów synergii branżowej oraz ukierunkowanie na popyt rynkowy.

Konsekwentna budowa silnej Grupy Kapitałowej zdywersyfikowanej branżowo w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe pozwala na rentowną ekspansję działalności Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. i podmiotów wchodzących w jej skład. Stopniowe zwiększanie udziału w segmentach rynkowych jest i będzie możliwe poprzez realizację strategii zorientowania na Klienta tzn.: dostosowania struktury produktowej, branżowej i geograficznej do potrzeb rynku – w myśl zasady „Jesteśmy tam, gdzie nasz Klient”.

Zadania są realizowane z zastosowaniem skoordynowanej polityki handlowej i sprzedaży, zarówno na rynkach krajowych, jak i eksportowych po to, aby zapewnić kompleksowość dostaw, uzyskać korzystniejsze parametry cenowe, pozyskiwać finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo będą pozyskiwane takie zamówienia i kontrakty, do wykonania których wymagane jest współdziałanie kilku producentów pokrewnych branż przemysłu, co oznacza wzmocnienie pozycji przetargowej wobec odbiorców, dostawców, partnerów handlowych. Warto zaznaczyć, że zarządzanie przez Spółkę dominującą zaopatrzeniem materiałowym, wpływa na powiększenie korzyści płynących ze współpracy w Grupie Kapitałowej Gwarant; szczególnie w zakresie korzystniejszych cen zaopatrzenia, a tym samym skutkuje obniżeniem kosztów zaopatrzenia.

Zgodnie z prorynkową strategią działalności Spółki niezbędne jest zapewnienie równowagi między rozwojem potencjału produkcyjnego, a koncentracją na działalności handlowej.

Dalsze korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Podawanie przez użytkowników serwisu internetowego danych osobowych jest zawsze dobrowolne. GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. (“SPÓŁKA”) nie sprzedaje, nie wydzierżawia ani w żaden inny sposób nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie danych osobowych i kontaktowych użytkowników serwisu innym osobom lub przedsiębiorcom, ani organizacjom zewnętrznym, chyba, że obowiązek ujawnienia takich danych spoczywał będzie na SPÓŁCE na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników serwisu wykorzystane zostaną do celu dla jakiego zostały przekazane (np. subskrybowanie newslettera) oraz do wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. może udostępniać dane osobowe użytkowników serwisu podmiotom prawnym należącym do Grupy Kapitałowej GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. (“GRUPA”) lub na rzecz podmiotów świadczących usługi na rzecz GRUPY w celu polepszenia jakości obsługi Klienta, wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. Podmioty te będą chronić otrzymane dane zgodnie z polityką prywatności SPÓŁKI. Serwis internetowy firmy GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. zawiera łącza do stron internetowych innych firm. GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez inne firmy praktyki w zakresie prywatności. W celu polepszenia obsługi Klienta i podwyższenia jakości serwisu internetowego SPÓŁKA używa mechanizmu cookies. Gromadzone informacje są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Przeglądarki pozwalają na wyłączenie przez użytkownika mechanizmu cookies. Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Polityka plików "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 15. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Close