Żeliwa szare

TWORZYWO:

 • w polskiej normie PN-EN 1561 w gatunkach:
  • EN-GJL-150
  • EN-GJL-200
  • EN-GJL-250
  • EN-GJL-300
  • EN-GJL-350
 • w amerykańskiej normie ASTM - A 48 w gatunkach:
  • Class 25B
  • Class 35B
  • Class 45B


MASA JEDNOSTKOWA ODLEWÓW:
  Od 0,3 kg do 25000 kg.

PROCES: 

Odlewy wykonywane są wg dokumentacji technicznej Klienta jak również wg dostarczonego oprzyrządowania modelowego. Biuro Głównego Technologa przygotowuje pełną dokumentację technologiczną dotyczącą wykonania oprzyrządowania modelowego, technologii formy i rdzenia oraz obróbki cieplnej.
W procesie formowania stosujemy oprzyrządowanie modelowe: drewniane z żywic chemoutwardzalnych, z żeliwa, ze stopu aluminium oraz innych tworzyw. Formy odlewnicze wykonywane są za pomocą formowania ręcznego, maszynowego jak również na linii automatycznego formowania.
W zależności od materiału oraz konfiguracji odlewu stosujemy masy syntetyczne i chemoutwardzalne.-Dostarczone odlewy mogą być w stanie surowym,  obrobionym cieplnie, bez obróbki mechanicznej lub obrobione mechanicznie: wstępnie lub na gotowo.
Posiadamy oprzyrządowanie modelowe dla wielu standardowych odlewów.
Dodatkowo specjalizujemy się w produkcji odlewów w jednej z najnowszych technologii: LOST FOAM - jest to technologia zgazowanych modeli, jedna z najnowocześniejszych metod uzyskiwania wysokiej jakości odlewów o skomplikowanych kształtach (seryjność minimum 200 szt./rok ).


ODBIORCY:

 • górnictwo,
 • motoryzacja (bloki cylindrowe, głowice cylindrowe, cylindry, koła zamachowe, obudowy kół zamachowych, kolektory, obudowy pomp wodnych i olejowych, koła zębate itp.),
 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • hutnictwo,
 • energetyka,
 • cementownictwo,
 • przemysł surowców mineralnych i skalnych,
 • kolejnictwo,
 • przemysł stoczniowy,
 • przemysł elektromaszynowy,
 • producenci maszyn rolniczych,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł papierniczy,
 • producenci urządzeń dźwigowo-transportowych,
 • producenci urządzeń transportowo-budowlanych,
 • producenci samochodów ciężarowych,
 • branża wodno-kanalizacyjna.


UPRAWNIENIA TOWARZYSTW KLASYFIKACYJNYCH:

 • DNV                Det Norske Veritas
 • TUV                 Technische Überwachungs Verein
 • ASME

Zintegrowany System Zarządzania, który spełnia wymogi ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004, ISO 9001:2002, ISO/TS 16949:2002.
Posiadamy stanowiska komputerowe do wspomagania projektowania technologii odlewniczej oparte na oprogramowaniu Solid Edge® firmy Unigraphics® oraz ProCAST firmy ESI Group.