Kontakt do działu IT


Mateusz Szymała
Kierownik Działu Obsługi Informatycznej
e-mail: mateuszszymala@gwarantgk.pl
tel. +48 32 359 38 09
fax +48 32 359 38 06 


GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.
ul. Fabryczna 15
40-611 Katowice