Wyniki finansowe

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe dotyczące GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.:

Wyszczególnienie Za okres (w tys. zł)
2006 MSSF 2007 MSSF  
Przychody ze sprzedaży 774 415 889 727  
Wynik z działalności operacyjnej EBIT 51 261 66 468  
EBITDA 85 452 101 958  
Wynik netto 39 039 47 774  


* Wg wstępnych danych skonsolidowanych za 2011 r.