Zastrzeżenia prawne

Poniższe zastrzeżenia prawne dotyczą użytkowania serwisu internetowego firmy GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. i odnoszą się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej pisemnej zgody firmy GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.

Ostatnia aktualizacja: 02 czerwca 2008 r.
GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.