2012-05-24
Odlewnia Żeliwa sprzedaje nieruchomości

 OGŁOSZENIE

Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu

42 –400 Zawiercie ul Leśna

oferuje do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych

 1 / Nieruchomości gruntowe na terenie zakładu

20/ 5 posiadająca Księgę Wieczystą o nr CZ1Z 00045485/2 o pow 6 595,00 m2,

20/ 9 posiadająca Księgę Wieczystą o nr CZ1Z 00046260/6 o pow 9 545,00 m2,

20/11 posiadająca Księgę Wieczystą o nr CZ1Z 00003169/5 o pow 16 866,00 m2

wyżej wymienione nieruchomości położone są w województwie śląskim w m. Zawiercie i znajdują się w centrum miasta przy ul Senatorska, H. Sienkiewicza oraz Leśna

Na terenie działek znajdują się media :

  • woda na działce 20/9, 20/5

  • kanalizacja sanitarna na działce 20/9, 20/11, 20/5

  • energia elektryczna możliwość podłączenia do 100 kW

Działki 20/9 i 20/11 zakwalifikowane jako tereny zabudowy usługowej, działka 20/5 jako tereny obiektów

produkcyjnych, składów i magazynów.

Działka 20/5 zabudowana : hala warsztatowa wraz z przyległym budynkiem socjalnym.

Wszystkie działki posiadają niezależny wyjazd na zewnątrz.

Nieruchomość usytuowana na działkach 18/1, 19/1, 43/6, 145/6 posiadająca Księgę Wieczystą o nr CZ1Z 00025873/3 o pow 15 0704,00 m2

w Zawierciu przy ul Wojska Polskiego 48 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru zakwalifikowana jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Na terenie działek znajdują się media :

  • instalacja elektryczna

  • instalacja ściekowa sanitarna

  • instalacja gazowa

  • instalacja wody

Istnieje możliwość podziału działki wg zapotrzebowania.


 2 / Nieruchomości gruntowe poza miastem

Tereny rekreacyjne w miejscowości Dzibice o pow 220 100,00 m2 posiadające Księgę Wieczystą o nr CZ1M / 00010449/4

Nieruchomość położona w pobliżu koryta rzeki Białka, zasilającej zbiornik wodny zlokalizowany na omawianym terenie oraz pozostałe zbiorniki w okolicy.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny leśne, grunty użytku rolnego.

Uzbrojenie terenu :

  • energia elektryczna

  • instalacja wody

 3 / Budynki

Budynek administracyjny usytuowany na działce 20/7 położonej przy ul Leśnej.

Budynek murowany, 5ciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy 1044,00 m2, kubatura 9538,33 m3, powierzchnia użytkowa 3 132,00 m2

Obiekt posiada media niezbędne do funkcjonowania

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Odlewni Żeliwa S.A. 42 – 400 Zawiercie ul Leśna 10 tel 32 6718408, 326718323,

Osoby zainteresowane prosimy o składanie pisemnych ofert w sekretariacie firmy lub pocztą e'mailową sekretariat@eeodlewnia.pl

Pobierz ogłoszenie

«  powrót