2012-05-23
Tomasz Borowik nowym wiceprezesem GWARANTA

Z dniem 22 maja 2012 roku Tomasz Borowik został powołany na stanowisko wiceprezesa GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. O powierzeniu mu obowiązków zadecydowała Rada Nadzorcza podczas posiedzenia, które odbyło się tego dnia.

Nowy wiceprezes GWARANTA jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), ma wieloletnie doświadczenie w efektywnym zarządzaniu spółkami produkcyjnymi przemysłu ciężkiego. Ostatnio pełnił funkcję prezesa Zarządu Remag S.A., w której to spółce przeprowadził udaną restrukturyzację.

Doświadczenie w zakresie zarządzania i finansów zdobywał w spółce Tiefenbach-Polska Sp. z o.o., gdzie pracę rozpoczął w 1999 roku, a zakończył w 2007, jako prezes zarządu. W trakcie kariery zarządzał spółkami DAMS, Georyt czy ERB. Od lipca 2009 do grudnia 2010 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki Tech-Trading Sp. z o.o.

«  powrót