2012-04-02
Nowy prezes Gwaranta

Począwszy od 29 marca 2012 roku stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. pełni Pan Wojciech Wrona. Funkcję tę powierzyła mu Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia, które odbyło się tego dnia.
Wojciech Wrona ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu (kierunek logistyka ekonomiczna) Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).
W trakcie kariery zawodowej pełnił między innymi funkcje wiceprezesa i prezesa zarządu Famur S.A., prezesa zarządu Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. oraz zarządzał spółką Zamet Industry, którą wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Z funkcji prezesa tej spółki zrezygnował z końcem lutego br.
Był członkiem rad nadzorczych wielu dużych i renomowanych spółek jak np. Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A., Fabryka Maszyn Górniczych “PIOMA” S.A., Famur Internationale Trade S.A., Odlewnia Żeliwa “Śrem” S.A.
Rada Nadzorcza GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. odwołała ze składu zarządu dotychczasowego prezesa, Pana Leszka Jarno oraz wiceprezesa Pana Michała Tarasiewicza.
Obecny Zarząd GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. działa w składzie dwuosobowym. Wiceprezesem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych pozostaje Pani Zuzanna Chociłowska.

«  powrót