2011-12-19
Huta wchłonęła Armaturę

1 grudnia 2011 roku nastąpiło przejęcie spółki Małapanew Armatura Sp. z o.o. przez Hutę Małapanew Sp. z o.o. Połączenie zostało dokonane w oparciu o artykuł 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że z dniem 1 grudnia Huta Małapanew Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Małapanew Armatura Sp. z o.o.


MAŁAPANEW Armatura Sp. z o.o. wchodziła w skład GWARANT Grupy Kapitałowej od września 2004 roku kiedy to została kupiona wraz z innymi ozimskimi spółkami. Spółka zajmowała się produkcją armatury przemysłowej, odlewów obrobionych, kół jezdnych i osprzętu walcowniczego. Podstawowym produktem spółki była armatura przemysłowa wykonywana głównie z odlewów ze staliwa węglowego lub stopowego (zasuwy, zawory). Dokonane połączenie firm wpłynie korzystnie na proces i koszty zarządzania i pozostaje bez wpływu na zakres działalności.

«  powrót