2011-10-26
Rosną obroty

We wrześniu br. wartość sprzedaży Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL S.A. w porównaniu z miesiącami pierwszego kwartału 2011 roku wzrosła o 75 procent. Był to też pierwszy od dłuższego czasu miesiąc, w którym firma nie przyniosła straty.
Wartość produkcji ZUGIL-u w 2012 roku powinna osiągnąć 100 mln zł choć obserwując wzbieranie drugiej fali kryzysu, Zarząd firmy buduje również scenariusz na taką ewentualność. Zachodnioeuropejscy klienci ciągle wstrzymują rozpoczęcie dużych inwestycji, które umożliwiłyby pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych dla linii lakierniczych i galwanizerskich. Kiedy to się stanie możliwy będzie kolejny dynamiczny wzrostu poziomu produkcji i przychodów.

«  powrót