2011-03-01
Unia personalna zapowiada formalną

Nowym prezesem Huty Małapanew Sp. z o.o. został Henryk Dydacki, który pozostaje jednocześnie prezesem Małapanew Armatura Sp. z o.o. Od 1 marca Zarząd Huty Małapanew Sp. z o.o. działa więc w składzie Henryk Dydacki - prezes, Krzysztof Suchecki - wiceprezes odpowiedzialny za sprawy produkcji, Elżbieta Węglarz - odpowiedzialna za sprawy finansowe oraz Henryk Maciejczyk - odpowiedzialny za inwestycje i rozwój.

Powołanie Henryka Dydackiego na stanowisko prezesa Huty Małapanew ma związek z podjętą przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. decyzją o połączeniu Huty z Armaturą. Celami planowanego połączenia są sprawność i spójność zarządzania oraz obniżenie kosztów funkcjonowania obu firm. Ponieważ procedury formalne, które należy przeprowadzić w celu prawnego połączenia podmiotów są długotrwałe, stworzona unia personalna pozwala na szybsze osiągnięcie zamierzonych efektów.

«  powrót