2011-02-03
Zmiana w Hucie, zmiana w Chofum

W związku z rezygnacją Bogusława Bobrowskiego z pełnionych funkcji prezesa zarządu Huty Małapanew Sp. z o.o. oraz prezesa zarządu FUM Chofum S.A. prezesami zarządów wymienionych firm zostali odpowiednio Krzysztof Suchecki oraz Mariusz Formicki.

Przed nominacją Krzysztof Suchecki był wiceprezesem zarządu Huty Małapanew Sp. z o.o. odpowiedzialnym za sprawy produkcji. Od 1 lutego zarząd Huty Małapanew działa w składzie trzyosobowym. Funkcje wiceprezesów pełnią jak wcześniej, Elżbieta Węglarz - odpowiedzialna za sprawy finansowe oraz Henryk Maciejczyk odpowiedzialny za inwestycje i rozwój.

Mariusz Formicki przed nominacją sprawował w FUM Chofum S.A. funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za sprawy techniki. Od 1 lutego zarząd Chofum działa w składzie dwuosobowym. Członkiem Zarządu, dyrektorem ekonomicznym pozostaje Halina Rzepczyńska.

«  powrót