2010-12-01
Dwuosobowy zarząd ZUGIL-u


Funkcję członka zarządu Zakładów Urządzeń Galwanicznych ZUGIL S.A. przestał pełnić Andrzej Wojnarowski. Pozostaje on w spółce na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Jest także prokurentem wieluńskiej Spółki.

Obecnie Zarząd Zakładów Urządzeń Galwanicznych ZUGIL S.A. działa w składzie dwuosobowym, co wynika z dążenia do maksymalnej optymalizacji funkcjonowania Spółki. Bez zmian swoje funkcje sprawują Marian Kreis, prezes Zarządu oraz Józef Spik, wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji.
 

«  powrót