2010-09-28
Zmiany w Zarządzie ZUGIL-u


Z dniem 27.09.2010 r. Piotr Grobelny został odwołany z funkcji wiceprezesa Zarządu Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL S.A. Równocześnie na stanowisko członka Zarządu został powołany Andrzej Wojnarowski, pełniący jednocześnie funkcje kierownicze w spółce Małapanew Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. (spółka także wchodząca w skład Grupy Kapitałowej GWARANT). 

«  powrót