2010-05-06
Zainwestowali w oszczędność


Podpisana w kwietniu br. umowa pomiędzy Odlewnią Żeliwa S.A. w Zawierciu a firmą GLOBAL RC Sp. z o.o. w Katowicach dotycząca poprawy efektywności energetycznej weszła w fazę realizacji. 5 maja na piecach cynkowniczych i piecach rozlewniczych metalu rozpoczęto montaż urządzeń redukujących zużycie energii elektrycznej.

W zakres umowy wchodzi zakup i zamontowanie aparatury Power Optimizer zmniejszającej zużycie energii elektrycznej o minimum 10 proc. na urządzeniach, na których zostanie zamontowana. Optymalizacja w tym przypadku polega na zmniejszeniu rezystancji (oporu) przewodów poprzez zwiększenie współczynnika przewodności. Przewidywane jest zamontowanie urządzeń na piecach żarzalniczych typ BIRLEC oraz na piecach cynkowniczych i piecach rozlewniczych typ OOC-40.
Celem inwestycji jest obniżka kosztów wytwarzania wyrobów poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesach technologicznych. ? W ostatnich latach notuje się stały wzrost kosztów energii elektrycznej. W roku ubiegłym wyniósł on ok. 30 proc. Koszt energii stanowi znaczącą pozycję w ogólnych kosztach wytwarzania, dlatego oszczędne gospodarowanie energią elektryczną ma dla Odlewni szczególne znaczenie ? mówi Marian Bąk, prezes firmy.
Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu wchodzi w skład GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. Realizowany projekt wpisuje się w plany rozwojowe firmy i całej grupy zakładające systematyczne obniżanie energochłonności i materiałochłonności procesów technologicznych, a tym samym obniżkę kosztów wytwarzania i zwiększanie konkurencyjności wyrobów. 
 

«  powrót