2010-02-22
Nowa strategia i sprzedaż RYFAMY


GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. rozpoczęła realizację nowej strategii biznesowej. Redefiniowane zostały podstawowe obszary działalności. Są nimi: produkcja konstrukcji stalowych, odlewów, instalacji przemysłowych i armatury oraz części dla motoryzacji. Władze Grupy podjęły decyzję o stopniowym wycofaniu się z branży górniczej.


Pierwszą istotną decyzją będącą efektem nowej strategii jest decyzja sprzedaży spółce KOPEX S.A. udziałów w Rybnickej Fabryce Maszyn RYFAMA S.A. Proces przebiegać będzie etapami, zgodnie z zapisami umów podpisanych 19 lutego 2010 r.
Zostały zawarte następujące umowy:
1) umowa sprzedaży akcji pomiędzy KOPEX S.A., a Zakładami Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL S.A. z siedzibą w Wieluniu (ZUGIL S.A.) na podstawie której Kopex nabędzie 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A , o wartości nominalnej 1,59 zł za 1 akcję, co stanowi 26,92 % udziału w kapitale zakładowym spółki "RYFAMA" S.A. w Rybniku pod warunkiem zapłaty ceny. Cena nabycia akcji została zapłacona przez Kopex. Przeniesienie własności akcji na Kopex nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w depozycie papierów wartościowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.,
2) warunkowa umowa sprzedaży akcji pomiędzy KOPEX S.A., a Andoria-Mot Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie , Kuźnia Jawor S.A. z siedzibą w Jaworze, Fabryką Urządzeń Mechanicznych "Chofum" S.A. z siedzibą w Chocianowie oraz GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. na podstawie której Kopex nabędzie łącznie 594.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A , o wartości nominalnej 1,59 zł za 1 akcję, co stanowi 38,08 % udziału w kapitale zakładowym spółki "RYFAMA" S.A. w Rybniku. Nabycie akcji nastąpi pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny oraz wyrażenia zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji. Przeniesienie własności akcji na Kopex nastąpi po spełnieniu warunków z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w depozycie papierów wartościowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.,
3) przedwstępna umowa sprzedaży akcji pomiędzy Panem Krzysztofem Jędrzejewskim ? przy udziale KOPEX S.A., a GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. , Zakładami Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL S.A. z siedzibą w Wieluniu (ZUGIL S.A.) i Kuźnia Jawor S.A. z siedzibą w Jaworze. Na podstawie tej umowy Spółki zobowiązały się do zbycia na rzecz Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego lub KOPEX S.A. łącznie 388.007 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,59 zł za 1 akcję, co stanowi 24,87 % udziału w kapitale zakładowym spółki "RYFAMA" S.A. w Rybniku, a ponadto GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Katowicach zobowiązał się do zbycia nabytych i objętych w przyszłości akcji spółki "RYFAMA" S.A. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji nastąpi pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Prezesa UOKiK , o której mowa w punkcie 2).
Szczegółowe warunki handlowe tych umów objęte są klauzulą poufności.

Plany Grupy na najbliższe lata obejmują rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej firm ją tworzących. Przypomnijmy, że GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. jest dominującym podmiotem grupy będącej w Polsce znaczącym producentem:

  • konstrukcji stalowych (główni producenci Grupy w tym sektorze to: ZUGIL oraz Małapanew Maszyny i Konstrukcje),
  • odlewów (Huta Małapanew, Odlewnia Żeliwa oraz Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM),
  • instalacji przemysłowych i armatury (Małapanew Armatura, Kuźnia Jawor i Odlewnia Żeliwa),
  • części dla motoryzacji (Kuźnia Jawor, Andoria-Mot oraz ZUGIL).

Obecnie Grupa kończy proces restrukturyzacji i konsolidacji wewnętrznej. W jej efekcie powstaną struktury spójne branżowo i kompetencyjnie, takie jak grupy odlewnicza i obróbcza, łączące i lepiej wykorzystujące umiejętności i potencjał poszczególnych firm. W tak zaprojektowanym schemacie dalsza produkcja maszyn górniczych nie została uwzględniona.
Nadal strategicznym celem Grupy jest debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych, który wstępnie planujemy na rok 2011.

 

«  powrót