2010-02-17
Zmiany w Zarządzie GWARANT Grupy Kapitałowej S.A.


Od 17 lutego br. obowiązki wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za sprawy sprzedaży i marketingu GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. pełni ponownie Rafał Rost.

Z Grupą związany jest od lipca 2008 roku, kiedy to objął funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy odpowiedzialnego właśnie za sprzedaż i marketing. Ostatnio, przez ponad rok był prezesem Zarządu Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL S.A. - spółki należącej do Grupy, w której pozostaje na stanowisku wiceprezesa, dyrektora ds. sprzedaży, łącząc tę funkcję z powierzoną mu obecnie.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Gwarant Grupy Kapitałowej S.A. przychyliła się do wniosku Michała Piątka, który zadecydował o rezygnacji z funkcji wiceprezesa GWARANT Grupy Kapitałowej S.A., dyrektora ds. rynku górniczego i inwestycji.
 

«  powrót