2009-10-14
Zmiana w zarządzie HUTY MAŁAPANEW


13 października 2009 r. nowym członkiem Zarządu HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o. została Elżbieta Węglarz, dotychczasowa Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Odlewni Motoryzacyjnej Sp. z o.o. (obie spółki wchodzą w skład Grupy Kapitałowej GWARANT). Zastąpiła na tym stanowisku Wojciecha Jendroska, który 9 października 2009 r. złożył rezygnację.


Obecny zarząd HUTY MAŁAPANEW działa w trzyosobowym składzie: Prezes Zarządu Bogusław Bobrowski, nowopowołana Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Elżbieta Węglarz oraz Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych Arnold Bul.

Nominacja jest także elementem realizowanego procesu inkorporacji Odlewni Motoryzacyjnej Sp. z o.o. do HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o. Docelowym efektem przeprowadzanej restrukturyzacji będzie uformowanie GRUPY ODLEWNICZEJ, skupiającej kilka spółek Grupy GWARANT.

 

«  powrót