2009-04-16
Nowa wiceprezes i zmiany organizacyjne w GWARANT Grupie Kapitałowej S.A.


Od dnia 15 kwietnia br. obowiązki wiceprezesa i dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. pełni Zuzanna Chociłowska - dotychczasowa dyrektor ds. finansowych Grupy.

W zarządzie doszło także do zmian organizacyjnych na pozostałych stanowiskach: wiceprezes zarządu Michał Piątek jest obecnie wiceprezesem ds. rynku górniczego i inwestycji a wiceprezes Michał Tarasiewicz wiceprezesem ds. zaopatrzenia i logistyki.

Rafał Rost dotychczasowy wiceprezes ds. sprzedaży Grupy oraz jednocześnie prezes Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL S.A. (spółka wchodząca w skład Grupy) nie łączy obecnie wymienionych funkcji pozostając na stanowisku prezesa ZUGiL-u.
 

«  powrót