2009-01-15
Nowy prezes spółki ZUGiL S.A.


Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna ?ZUGiL? S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 stycznia 2009 r. Rafała Rosta na stanowisko prezesa Zarządu spółki. Dotychczasowy prezes Adam Lekki objął funkcję wiceprezesa Zarządu.

Rafał Rost nowe obowiązki łączy z pełnionymi dotychczas obowiązkami wiceprezesa Zarządu ds. marketingu i sprzedaży GWARANT Grupy Kapitałowej S.A.
 

«  powrót