2009-01-01
Huta większa o Ekomodern


1.01.2009 r. przestała istnieć spółka EKOMODERN Sp. z o.o., która została włączona do spółki HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. Postanowienie o połączeniu podmiotów zostało wydane 31.12.2008 r. przez Sądu Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Spółka „Ekomodern” działała od 1994 r. Pierwotnie jej działalność koncentrowała się głównie na zagospodarowaniu odpadów poprodukcyjnych, wytwarzanych w procesach technologicznych, na odlewniach i stalowniach Huty Małapanew S.A. W roku 2001 w spółce wdrożono produkcję odlewów ze stopów żelaza, aluminium i miedzi metodą Lost Foam.

Obecne połączenie ma wyłącznie charakter organizacyjno-porządkujący i jest związane z restrukturyzacją branżową i optymalizacją produkcji w spółkach należących do GWARANT Grupy Kapitałowej S.A.
 

«  powrót