2008-11-26
Uruchomienie odlewni precyzyjnej


30 października 2008 r. w Odlewni Żeliwa S.A. w Zawierciu (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej GWARANT) została uruchomiona odlewnia precyzyjna.

Zastosowana w odlewni precyzyjnej technologia produkcji to metoda wytapianych modeli. Charakteryzuje się ona dużą dokładnością odwzorowania powierzchni, co obniża koszty obróbki mechanicznej, pozwala na dowolne ukształtowanie odlewu i bardzo dobrą jakość powierzchni.
Odlewnia wykonuje odlewy o wadze od 50 g do 3500 g ze staliw: węglowych, niskostopowych, wysokostopowych oraz różnych gatunków żeliw: sferoidalnego, ciągliwego, ciągliwego spawalnego, wysokostopowego.
W odlewni stosowane są tolerancje wymiarowe wg PN-72/H-83154; PN-JSO 8062 - 1997; CTS-5; CT-6.
 

«  powrót