2008-10-31
Nowy prezes Odlewni Żeliwa S.A.


31 października 2008 r. Walne Zgromadzenie Odlewni Żeliwa S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Mariana Bąka na stanowisko prezesa Zarządu spółki. Zastąpił on pełniącego dotąd tę funkcję, Leszka Jarno.

Marian Bąk pełnił do niedawna funkcję prezesa Zarządu Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji oraz absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego gdzie uzyskał dyplom magistra prawa.

W trakcie ponad 30-letniej praktyki zawodowej odpowiadał m.in. za współtworzenie Programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego; dokonanie komercjalizacji przedsiębiorstw - kopalń węgla kamiennego w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa; współtworzenie Programu dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności.

Marian Bąk ma 57 lat, jest żonaty. Zainteresowania: literatura faktu, turystyka, tenis.
 

«  powrót