2007-10-03
Gwarant złożył prospekt emisyjny w KNF

Gwarant Grupa Kapitałowa S.A., podmiot dominujący grupy będącej jednym z największych w Polsce producentów działających na rynku maszyn i urządzeń, głównie w branży konstrukcji stalowych, odlewnictwa, maszyn górniczych, motoryzacji, armatury i instalacji, planuje przeprowadzenie oferty publicznej i wejście na warszawską giełdę na przełomie bieżącego i 2008 roku. Spółka chce pozyskać z oferty kilkaset milionów złotych, na finansowanie strategii rozwoju, przede wszystkim ekspansji zagranicznej. Doradcami w procesie upublicznienia są: BZ WBK jako doradca finansowy, DM BZ WBK jako oferujący, BDO Numerica jako biegły rewident, oraz Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych K. Ślązak. A.R. Zapiór i Partnerzy i Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy, a także Kancelaria GESSEL jako doradcy prawni.

Gwarant Grupa Kapitałowa S.A., jako podmiot dominujący grupy, w skład której wchodzi osiem spółek produkcyjnych, koncentruje swoją działalność na następujących segmentach działalności:
Produkcja konstrukcji stalowych
Odlewnictwo
Maszyny górnicze
Motoryzacja, armatura i instalacje przemysłowe

Z punktu widzenia prowadzonej działalności operacyjnej istotnymi podmiotami zależnymi Gwarant Grupy Kapitałowej są następujące spółki:
Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA”
Odlewnia Żeliwa
Kuźnia Jawor
Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych „ZUGiL”
Huta „MAŁAPANEW”
„MAŁAPANEW” Maszyny i Konstrukcje
„MAŁAPANEW” Armatura
Fabryka Urządzeń Mechanicznych „CHOFUM”

Atutem Grupy Kapitałowej Gwarant jest jej dywersyfikacja branżowa i produktowa. Spółki Grupy współdziałają w obszarach biznesowych i strategicznych, wykorzystując pozytywne aspekty synergii, m.in. na poziomie zaopatrzenia i sprzedaży, projektowo-konstrukcyjnych, koordynacji zakupu surowców i realizacji kontraktów.

Celem strategicznym Gwarant GK jest utrzymanie i wzmocnienie pozycji Grupy, jako jednego z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń w szczególności dla branż konstrukcji stalowych, odlewnictwa i maszyn górniczych.  

Przychody grupy według MSR w 2006 roku wyniosły 779,9 mln zł, w porównaniu z 639,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o prawie 22 proc. Zysk operacyjny (EBIT) w ubiegłym roku wyniósł 33,4 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 26 proc. wobec roku 2005, kiedy EBIT osiągnął 26,6 mln zł. Zysk netto w 2006 roku wyniósł 38,7 mln zł wobec 44,4 mln zł w 2005 roku. Jedynym akcjonariuszem Gwarant GK jest Rafał Szlązak. Łącznie w całej Grupie Kapitałowej Gwarant zatrudnionych jest 5 630 osób.

„Gwarant jest wiodącą w kraju grupą kapitałową specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń dla wielu branż. Nasze giełdowe plany zakładają bardzo znaczące inwestycje zagraniczne, które poważnie zwiększą możliwości i wartość grupy. Inwestujemy w branże z dużym potencjałem i wiemy, jak w nich zarabiać. Inwestorom giełdowym gwarantujemy jasną strategię nastawioną na osiąganie dynamicznego wzrostu i znaczących zysków” — mówi Michał Piątek, Prezes Zarządu Gwarant Grupa Kapitałowa.
 

«  powrót