2008-05-06
Linia lakiernicza ZUGiL S.A. Polskim Produktem Światowym

Linia lakiernicza Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL S.A. wyprodukowana dla zakładów VOLVO w Hallsbergu (Szwecja) została nagrodzona certyfikatem ?Polski Produkt Światowy? World Class Polish Product, przyznawanym najlepszym polskim produktom, które znalazły uznanie na rynkach międzynarodowych. Oceny produktów dokonywali radcy handlowi polskich placówek dyplomatycznych oraz przedstawiciele dyplomacji ekonomicznej placówek akredytowanych w Polsce. Organizatorem konkursu jest redakcja miesięcznika ?Eksport&Import.pl?.

Nagrodzona linia lakiernicza jest przeznaczona do malowania elementów wyposażenia koparek produkcji Volvo. Są to kabiny kierowcy, zbiorniki paliwa, zbiorniki hydrauliczne oraz inne elementy koparek. Generalnie linia przeznaczona jest dla elementów o maksymalnych rozmiarach 2000 x 2000 x 2000 mm, wadze do 800 kg i pozwala na wymalowanie powierzchni ok. 2 000 000 m kw rocznie.

Dostarczona linia spełnia wszystkie wymagania norm wewnętrznych związanych z ochroną środowiska w koncernie Volvo oraz oczywiście wymagania narzucone przez normy obowiązujące w Szwecji.

Pomocnymi w realizacji tych wymogów są zainstalowane w obiekcie i zintegrowane z nim: oczyszczalnia ścieków i system dopalania gazów ulatniających się w procesie suszenia oraz wentylacji oparów powstających jako efekt uboczny różnych procesów technologicznych (szczególnie w linii przygotowania).

Dostarczony przez ZUGiL S.A. obiekt, w pełni spełnia kryteria wymagań techniki światowej związanej z pokryciami ochronnymi i dekoracyjnymi.
 

«  powrót