Badania, kontrole, pomiary

Wykonujemy:

Badania, kontrole, pomiary

 • analizy składu chemicznego stali i stopów,
 • ustalanie własności mechanicznych próbek z materiałów hutniczych lub innych,
 • badanie udarności metodą Charpy’ego,
 • badanie twardości metodami Brinella, Rockwella i Vickersa,
 • badania nieniszczące: radiograficzne, ultradźwiękowe, magnetyczno – proszkowe i penetracyjnyjne,
 • próby ciśnieniowe wodnych oraz sprężonym powietrzem,
 • badania wytrzymałościowe,
 • statyczne próby rozciągania w temp. otoczenia, w temp. podwyższonej do 1000 °C i obniżonej do - 60 °C,
 • próby zginania,
 • próby udarności w temp. otoczenia i obniżonej do - 60 °C,
 • pomiary twardości,
 • badania radiograficzne, rentgenowskie i izotopowe,
 • badania ultradźwiękowe falami podłużnymi i poprzecznymi,
 • sprawdzanie i nastawianie suwmiarek, mikromierzy, wysokościomierzy, średnicówek, czujników oraz innych przyrządów pomiarowych wraz z wydaniem świadectwa wyników pomiarów,
 • pomiary geometrii i ustawianie maszyn wraz z podaniem wyników pomiarów,
 • sprawdzanie kompletnych płytek podporządkowanych wraz z wykazem pomiarowym,
 • badanie chropowatości powierzchni w szerokiej gamie parametrów wraz z ich udokumentowaniem (przeprowadzamy badania także na terenie zakładu Klienta),
 • pomiary geometryczne kół zębatych,
 • pomiary współrzędnościowe w następującym zakresie pomiarowym: w osi X - 1200 mm, w osi Y - 3000 mm, w osi Z - 1000 mm,
 • próby obciążeniowe m.in. zawieszeń linowych (obciążenie na rozciąganie max. 1992 kN, obciążenie na ścinanie max. 2821 kN), reduktorów zębatych o mocy do 400 kW oraz napędów.