Usługi spawalnicze

Oferujemy:
 Usługi spawalnicze

 • wykonywanie konstrukcji spawanych o gabarytach 4000 x 5000 x 12000 mm i masie do 12 ton (na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania konstrukcji spawanych o wymiarach przekraczających podane),
 • spawanie ręczne elektrodami otulonymi,
 • napawanie konstrukcji stalowych oraz innych elementów,
 • spawanie półautomatyczne metodami MIG (w osłonie argonu), MAG (w osłonie mieszanki: 80% argonu, 20 % CO),
 • spawanie na robotach spawalniczych,
 • spawanie ręczne elektryczne i gazowe,
 • spawanie półautomatyczne w osłonie gazowej w wersji podstawowej i zmechanizowanej,
 • spawanie w osłonie argonu metodą TIG,
 • spawanie stali węglowych drutem proszkowym w osłonie gazowej metodami 131, 136 i 141,
 • spawanie stali austenitycznych kwaso i żaroodpornych metodami 136 i 141 w wersji podstawowej,
 • lutospawanie blach ocynkowanych oraz AluZink metodą 135,
 • zgrzewanie punktowe i liniowe,
 • zgrzewanie kołków metodą kondensatorową,
 • zautomatyzowane cięcie termiczne: laserowe, propanowo – tlenowe, acetylenowotlenowe i plazmowe - sterowanie numeryczne,
 • spawanie tworzyw sztucznych w wersji ręcznej i zmechanizowanej.