Cieplna

Wykonujemy:
 Obróbka cieplna

 • wyżarzanie zmiękczające.
 • wyżarzanie zupełne,
 • wyżarzanie ujednoradniające,
 • wyżarzanie normalizujące,
 • wyżarzanie odprężające,
 • wyżarzanie izotermiczne,
 • hartowanie,
 • odpuszczanie niskie,
 • odpuszczanie średnie,
 • odpuszczanie wysokie,
 • sorbityzacja,
 • przesycanie,
 • hartowanie indukcyjne prądem o średniej i wysokiej częstotliwości,
 • nawęglanie.