Oczyszczalnie

OczyszczalniaWykonujemy i dostarczamy urządzenie do neutralizacji ścieków przemysłowych z wydziałów galwanicznych i malarskich. Jesteśmy producentem i dostawcą kompletnego wyposażenia technologicznego obiektów oczyszczalni ścieków.


Z urządzeń oczyszczania ścieków oferujemy również:

  • osadniki wielostrumieniowe,
  • zbiorniki rezerwowe,
  • komory reakcyjne,
  • dozowniki,
  • mieszalniki,
  • odtłuszczowniki,
  • zbiorniki do przygotowywania mleka wapiennego i flokulantów,
  • instalacje absorberów do oczyszczania gazów,
  • instalacje oczyszczania powietrza.