Pozostałe

Odkuwki
Oprócz firm motoryzacyjnych naszymi odbiorcami  odkuwek są firmy działające w następujących branżach: 

  • energetyka i przemysł wydobywczy
  • przemysł maszynowy
  • przemysł rolno-spożywczy