Żeliwa wermikularne

TWORZYWO:

 • żeliwo z grafitem wermikularnym – compacted graphite GGV-30, GGV-35 i GGV-40 wg Instrukcji VDG W50 „Żeliwo z grafitem wermikularnym”,
 • żeliwo wermikularne GJV-350, GJV-400, GJV-450,

Tolerancje wykonania odlewów: zgodne z PN-ISO 8062 oraz DIN 1684-1 i DIN 1685-1 przy możliwych do uzyskania dokładnościach wg ISO 8062.

 
MASA JEDNOSTKOWA ODLEWÓW:  Od 0,1 kg do 25 kg.

 
ODBIORCY:

 • przemysł kolejowy,
 • producenci armatury przemysłowej,
 • branża górnicza,
 • branża budowlana,
 • branża motoryzacyjna,
 • branża energetyczna.


JAKOŚĆ:

 • Wyróżnikiem jakości jest znak firmowy EE oraz certyfikat ISO 9001 wydany przez BVC.
 • Komputerowe projektowanie dokumentacji technologicznej - Solid Works.
 • System komputerowy MAGMA - pozwalający na szeroką analizę skomplikowanych problemów inżynieryjnych i symulację odlewniczą.