Kontakt dla mediów

GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.
40-611 Katowice, ul. Fabryczna 15
tel. +48 32 3593800-05
fax +48 32 3593806
e-mail: gwarant@gwarantgk.pl
www.gwarantgk.pl