Kontakt dla mediów

GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.
ul. Fabryczna 15
40-611 Katowice
e-mail: gwarant@gwarantgk.pl
tel. 32 359 38 00
fax. 32 358 38 06