Sprzedaż urządzeń


Odlewnia Żeliwa S.A. informuje, że w związku z likwidacją Spółki P.P.H.U. "Wiktoryjka" posiada do sprzedaży następujące urządzenia:

  • Piec odlewniczy OCC-40, rok produkcji 1979, wraz z urządzeniami towarzyszącymi - 2 szt.
  • Formierka DISAMATIC 2013, rok produkcji 1972, wraz z urządzeniami towarzyszącymi - 2 szt.
  • Stacja Przerobu Mas, rok produkcji 1981, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym mieszarki masy MP-060 - 3 szt.
  • Rdzeniarnia, rok produkcji 1995, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym Rdzeniarka U-190 - 2szt., nadmuchiwarka RD-1 - 17 szt.


Informacje techniczne na temat w/w urządzeń można uzyskać w:
- Dział Utrzymania Ruchu: tel. +48 32 6718323
- Dział Zarządzania Majątkiem: tel. +48 32 6718408